Slöjdpedagogiska grunder

– några av Linnéa Lindfors slöjdpedagogiska modeller

Författare

  • Marléne Johansson --Göteborgs universitet, Sverige (GU, HDK).--Høgskolen i Sørøst Norge (HSN, EFL) / Høgskolen i Telemark, Norge (HiT, EFL).--Åbo Akademi, Finland (ÅA, PF, Vasa). https://orcid.org/0000-0002-3729-8539

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4803

Abstract

I en ansenlig mängd böcker, rapporter och artiklar har professor emerita Linnéa Lindfors, Åbo Akademi i Vasa, Finland, beskrivit slöjdpedagogiska grunder och modeller. Lindfors slöjdpedagogiska forskning har spridits med nordiska kontakter och nätverk, men främst har den använts och vidareutvecklats inom finländsk utbildning och forskning. I Finland blev slöjdpedagogik ett eget huvudämne vilket resulterade i att den slöjdpedagogiska forskningen blev mer tillgänglig och använd både på grund- och forskarnivå. I övriga nordiska länder har det dels inte funnits tillräckligt med slöjdforskare som har kunnat använda och sprida forskningen, dels kan de slöjdpedagogiska grunderna ha uppfattats för komplicerade att ta till sig inom slöjdlärarutbildning och skola. Lindfors slöjdpedagogiska modeller är främst publicerade i pappersformat medan de saknas mer samlat digitalt. I artikeln publiceras därför, med Lindfors tillåtelse, några av de slöjdpedagogiska modellerna med syfte att de därmed ska bli än mer tillgängliga. Val av modeller är gjorda utifrån artikelförfattarens erfarenheter och intresseområde, men utöver av svenskt intresse är förhoppningsvis de slöjd­pedagogiska grunderna och modellerna även värdefulla för andra nordiska utbildningar och slöjdsammanhang. Grundforskningens modeller är trots sin ålder mycket användbara för nutida slöjdforskning, slöjdlärarutbildning och lärares utvecklingsarbete. Modellerna öppnar upp för att upptäcka och beskriva grunder som inte behöver utforskas på nytt, i stället kan de användas som underlag för vidare utveckling.

Författarbiografi

Marléne Johansson, --Göteborgs universitet, Sverige (GU, HDK).--Høgskolen i Sørøst Norge (HSN, EFL) / Høgskolen i Telemark, Norge (HiT, EFL).--Åbo Akademi, Finland (ÅA, PF, Vasa).

- Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.

- Learning, Interaction and Multimodality - from idea, materials, and using a variety of tools and resources - in and through the making of physical artifacts in craft-related activities both in and outside school.

 

Downloads

Publicerad

2022-09-07

Referera så här

Johansson, M. (2022). Slöjdpedagogiska grunder: – några av Linnéa Lindfors slöjdpedagogiska modeller. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 29(2), 96–106. https://doi.org/10.7577/TechneA.4803