The role of aesthetics in design education

Leverage of creativity through concrete and abstract form exploration

Författare

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.5259

Abstract

Design education has undergone transformations over time, although less emphasis has been placed on developing core areas such as form and aesthetics. Learning processes in design education are creative and comprehensive, but to an extent, learning has become a mission with a large focus on relevance and societal benefits. The designer’s role has become somewhat more instrumental, and designers’ function more often as facilitators than creators. Nevertheless, form and aesthetics are important competences that enable students to work creatively with both processes and results. As creators, design students need to develop their personal comprehension of forms and aesthetic expressions. This article demonstrates how aesthetics are activated through assignments and exercises that leverage awareness and experiences of concrete forms and abstractions. The assignments and exercises were given to bachelor’s degree and master’s degree students in Product Design at Oslo Metropolitan University, Norway, and to students from all levels (bachelor’s, master’s and PhD) at UNESP, Bauru in Brazil. Aesthetic awareness relates to perception and abstract form principles demonstrated through assignments and exercises, including various dramaturgies, results, and reflections. Examples demonstrate how haptic experiences change the way students perceive forms and spaces, particularly when the visual senses are muted or removed. Based on the students’ reflections and the results of the exercises, knowledge achieved through their explorations is equally valuable beyond the actual properties of forms and the engagement of personal affect from the creative processes.
Keywords: aesthetic awareness, abstraction, comprehension of form, creativity, design education

Författarbiografi

Astrid Heimer, +4791803815

Astrid Heimer er førsteamanuensis ved institutt for Produktdesign, TKD, OsloMet. Heimer har doktorgrad i kulturstudier, fra Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, og diplom i keramikk fra Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO). Avhandlingen, «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse» handler om hvordan haptisk persepsjon, og kroppslig formforståelse kan supplere kunnskaper basert på abstrakte teorier og visuell persepsjon. Avhandlingen bidrar til å styrke koblinger mellom ulike kunnskaper fra praksis og teori.
Hennes kompetanse gjelder for ulike estetiske praksisbaserte disipliner som design, kunst og kunsthåndverk. Hennes spesialfelt ved Produktdesign er estetisk praksisbaserte metoder, med vekt på kreativitet, form, persepsjon og materialitet. Et annet sentralt tema i hennes forskning og undervisning er design og kulturforståelse.

Heimer deltar i forskningsgruppen Design, Kultur og Bærekraft, og i prosjektene, CraftHub, UTFORSK og The Measure – Participatory Design. CraftHub er et Europeisk prosjekt, del av the Creative Europe Programme. CraftHub fokuserer på håndverk og kulturarv i moderne praksis. UTFORSK og The Measure – Participatory Design er to samarbeidsprosjekter mellom OsloMet og UNESP, Bauru i Brasil. De to prosjektene handler handler om forskning og undervisning relatert til design, helse og «well-beeing».

Parallelt med stillingen på Produktdesign arbeider Heimer som keramiker - se hjemmesiden, https://www.astridheimer.no.

Downloads

Publicerad

2023-03-08 — Uppdaterad 2023-03-21

Referera så här

Heimer, A. (2023). The role of aesthetics in design education: Leverage of creativity through concrete and abstract form exploration. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 30(1), 31–45. https://doi.org/10.7577/TechneA.5259

Nummer

Sektion

Artiklar