Föreställningsförmåga som kommunikativ resurs

Slöjdelevers gemensamma estetiska erfarenheter i idéutveckling

Författare

  • Elisabet Jagell Konstfack Fobos forskarskola GU
  • Siri Homlong

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.5748

Abstract

Multimodal kommunikation kring estetiska aspekter i ett slöjduppdrags idéutvecklingsfas är fokus i den här artikeln. Kommunikativa aspekter vid undervisning i slöjd har tidigare undersökts ur olika perspektiv: hur läraren förmedlar hantverkskunskaper och att elever lär av varandra. Även materialets roll i skapande processer har varit av intresse: hur materialet inspirerar, samarbetar eller ger motstånd i hantverks­processer. Empirin som ligger till grund för artikeln kommer från en videodokumenterad forskningslektion i slöjd med 8 ̶ 9 år gamla elever. Intresset riktas mot hur lärarens inledande undervisning, materialet, rummet och elevernas estetiska erfarenheter bidrar i idéutvecklingen. I analysen används begreppet collaborative imagining, att före­ställ­nings­förmåga är en gemensam resurs för kommunikation vid utveckling av idéer. Vi kunde se att föreställningsförmåga gav eleverna både imagi­nära och konkreta kommunikativa resurser i idéut­veck­lingen. Resultatet visar att eleverna använde föreställningsförmåga kollabo­rativt när de i samarbete utvecklade idéer i handling genom samspel med materialet och med inspiration från egna och gemensamma estetiska erfarenheter.

Keywords: slöjd, idéutveckling, embodied learning, kollaborativ föreställningsförmåga, estetiska erfarenheter, multimodal transkription

Downloads

Publicerad

2024-06-28

Referera så här

Jagell, E., & Homlong, S. (2024). Föreställningsförmåga som kommunikativ resurs : Slöjdelevers gemensamma estetiska erfarenheter i idéutveckling . Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31(2), 1–21. https://doi.org/10.7577/TechneA.5748