Praktiknära slöjdforskning

Författare

  • Marléne Johansson --Göteborgs universitet, Sverige (GU, HDK).--Høgskolen i Sørøst Norge (HSN, EFL) / Høgskolen i Telemark, Norge (HiT, EFL).--Åbo Akademi, Finland (ÅA, PF, Vasa). https://orcid.org/0000-0002-3729-8539

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4670

Abstract

I artikeln diskuteras likheter och skillnader i kontext, utgångspunkter, metoder, insamling, analyser, dokumentationsformer och användning av resultat vid praktiknära slöjdforskning. Syftet är att utifrån exempel aktualisera vad praktiknära forskning om slöjd kan redogöra för och vad forskning som är insamlad i slöjd kan beskriva. För att tydliggöra likheter och skillnader diskuteras om den praktiknära slöjd­forskningen behandlar slöjdrelaterade verksamheter, slöjdlärarutbildning eller skolslöjd. Inlednings­vis görs en bakgrundsbeskrivning och en kortare redogörelse av praktiknära forskning i relation till slöjd. Utifrån slöjdrelaterade exempel diskuteras därefter om slöjdforskningen handlar om eller är genomförd i en praktik under tre avsnitt: i det första ”Forskning om eller i slöjdrelaterad verksamhet, alternativt om eller i slöjdrelaterad undervisning”; i det andra ”Forskning om slöjdlärarutbildning, alternativt om eller i undervisning med blivande slöjdlärare”, samt; i det tredje ”Forskning om slöjdämnet, alternativt om eller i skolans slöjdundervisning”. Avsnittet som beskriver praktiknära forskning om slöjdämnet och praktiknära forskning i skolans slöjdundervisning har ett större utrymme i artikeln, likaså behandlas videometod, analysförfarande och dokumentation av mikroanalyserad praktiknära slöjdforskning mer ingående. En avslutande reflektion förs om utmaningar och möjligheter med att genomföra praktiknära slöjdforskning, och att använda resultat från praktiknära slöjdforskning.

Författarbiografi

Marléne Johansson, --Göteborgs universitet, Sverige (GU, HDK).--Høgskolen i Sørøst Norge (HSN, EFL) / Høgskolen i Telemark, Norge (HiT, EFL).--Åbo Akademi, Finland (ÅA, PF, Vasa).

- Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.

- Learning, Interaction and Multimodality - from idea, materials, and using a variety of tools and resources - in and through the making of physical artifacts in craft-related activities both in and outside school.

 

Downloads

Publicerad

2022-09-07 — Uppdaterad 2022-09-09

Referera så här

Johansson, M. (2022). Praktiknära slöjdforskning. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 29(2), 75–95. https://doi.org/10.7577/TechneA.4670