Nyeste utgave

Vol 18 Nr. 2 (2018): Tidsskrift for ungdomsforskning
					Se Vol 18 Nr. 2 (2018): Tidsskrift for ungdomsforskning
Publisert: 2018-10-05

Artikler

Bokmeldinger

  • Bokmeldinger

    Rachel Jakhelln, Tonje Fjogstad Langnes, Hanne Sæthren Mostafa, Kristin Walseth

Hele nummeret

Vis alle utgavene

Tidsskriftet er flerfaglig og belyser bredden i aktuelle problemstillinger knyttet til overgangen mellom barndom og voksent liv. Aldersspennet er fleksibelt, med et hovedfokus på ungdom i alderen 13 til 25 år.

Hovedsakelig publiseres empirisk baserte artikler, men også teoretiske artikler og oversiktsartikler ønskes velkommen. Innsendte artikler blir vurdert av to anonyme referees/fagfeller innen publisering. Tidsskriftet publiserer også kortere artikler, debattartikler og bokomtaler, som vurderes av redaksjonen.

Tidsskriftet henvender seg både til forskere og til andre med interesse for ungdomsforskning. Dette innebærer at språkføringen må være slik at også grupper utenfor forskningsmiljøene kan ha utbytte av artiklene.