OsloMet Periodika – publiseringsplattform for Open Access-tidsskrifter

Universitetsbiblioteket OsloMet tilbyr en Open Journal Systems-basert publiseringsløsning for vitenskapelige Open Access tidsskrifter utgitt ved OsloMet. Vi ønsker å gjøre det mulig for sterke fagmiljøer å starte egne tidsskrifter, og tilbyr den tekniske løsningen og kompetansen som trengs for å publisere et tidsskrift.

Ønsker du å utgi ditt eget tidsskrift, ta kontakt med oss på ojs@oslomet.no. Les mer om å starte nytt tidsskrift.

Alle våre tidsskrifter publiserer med en Creative Commons-lisens, er gratis å lese og publisere i, og innsending av manuskripter er åpent for alle.

Tidsskrift

 • FormAkademisk

  FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk –er et fagfellevurdert forum åpent for publisering av forskning innen design og designdidaktikk, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og utdanning på alle nivå fra barnehage til doktorgrad. FormAkademisk har som mål å skape et forum for utveksling av forskningsresultater og konsepter på tvers av ulike designkulturer og designpraksiser, innen designteori og designhistorie, praksisbasert forskning og designdidaktikk. 

 • FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice

  FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice ble utgitt mellom 2014 og 2020, og er nå lagt ned. Artikler i arkivet vil framdeles være tilgjengelige som Open Access.

 • Nordic Journal of Art & Research

  Nordic Journal of Art and Research er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, og kunst- og kulturteori.

   

 • Human Rights Education Review

  Human Rights Education Review provides a forum for research and critical scholarship in human rights education. The journal is dedicated to an examination of human rights education theory, philosophy, policy, and praxis, and welcomes contributions that address teaching and learning in formal and informal settings, at all levels from early childhood to higher education, including professional education. The journal aims to stimulate transdisciplinary debate, addressing rights as they relate to citizenship, identity and belonging. HRER welcomes studies that address justice and rights in a variety of settings, in both established democracies and conflict-ridden societies.

 • Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

  Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) seeks to analyze educational discourse, policy and practice across disciplines and their implications for teaching and learning. The journal investigates these topics through an interdisciplinary lens focusing on new insights and fostering critical debate about the role of education in diverse societies. NJCIE is concerned with issues of human rights, democracy, social justice, and stresses the interplay of local, national, regional and global contexts shaping education. The ways in which local understandings can bring to light the trends, effects and influences that exist in different contexts globally highlight the general understanding of Comparative and International Education in NJCIE.

 • Nordisk Administrativt Tidsskrift

  Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) er et tverrvitenskapelig, åpen tilgangs-tidsskrift (open access) som utgis av Det Nordiske Administrative Forbund (NAF). Tidsskriftet har sterke røtter. Det har blitt utgitt siden 1920 og er det eldste tverrvitenskapelige tidsskriftet i Norden.

  Som vitenskapelig tidsskrift er formålet å forene eksperter i den offentlige forvaltningen og vitenskapsfolk som forsker på offentlig forvaltning. Tverrvitenskap er tidsskriftets tradisjonelle strategi. Dette innebærer at synsvinkelen på forvaltningen kan være rettslig, økonomisk, forvaltningsvitenskaplig/organisasjonsfaglig eller statsvitenskapelig. Særlig ønskelig er sammenligninger av nordisk administrativ praksis og tilrettelegging for diskusjon, dels på grunnlag av vitenskapelige artikler, og at forvaltningseksperter deltar i ordskiftet. 

  Tidsskrifter forener de nordiske avdelingene og formidler også om deres virksomhet og om aktuelle administrative hendelser i de nordiske landene. 

  Tidsskriftet kommer vanligvis ut med tre numre årlig. Tidsskriftet publiserer artikler på de skandinaviske språkene dansk, norsk og svensk. Forfattere som ikke taler skandinaviske språk, kan publisere sine artikler på engelsk.

  NAT tar gjerne imot oversikter, kommentarer, bokomtaler og vitenskapelige artikler som tar opp disse temaene. Det er også ønskelig med innlegg om vitenskapelige artikler i kommentarartikler. Alle vitenskaplige artikler går gjennom en anonym fagfellevurdering.

 • Professions and Professionalism

  Professions and Professionalism (P&P) is an open-access journal that invites research-based empirical, theoretical or synoptic articles focusing on traditional professions as well as other knowledge based occupational groups approached from any perspective or discipline.

 • Reconceptualizing Educational Research Methodology

  Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) is an internationally refereed journal for researchers and practitioners investigating, tracing and theorizing practices, documentations and politics in education.

 • Radiography Open

  Radiography Open er et åpent nivå 1-tidsskrift, som publiserer vitenskapelige original-artikler, oversikts-artikler og kasuistikker. I tillegg har Radiography Open en fast spalte med fagstoff som bidrag til kunnskapsbasert praksis.

 • Seminar.net

  "Seminar.net" is an international journal, which publishes refereed articles dealing with research into theoretical or practical aspects related to the learning of adolescents, adults and elderly, in formal or informal educational settings. The use of information and communication technologies in general in these settings is a vital field of interest for the journal.

 • Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling

  Skandinavisk tidsskrift for yrker i utvikling (SJVD) er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift på nivå 1 for det yrkes- og profesjonsfaglige feltet. Tidsskriftet har rutiner for dobbelblind fagfellevurdering. Fra 2021 publiseres alle artikler I tidsskriftet under Creative Commons License CC-BY 4.0

 • Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap

  Techne serien ägs av NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Serien startades 1995 som en tryckt publikation, från och med 2011 görs all publicering som ”open access”. Journalens namn har sitt ursprung i det grekiska ordet Techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse; att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne serien publicerar peer review granskad forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Journalen öppnar upp för olika teoretiska, metodologiska och empiriska perspektiv på utbildning och lärande inom slöjdfältet. Techne serien publicerar artiklar som diskuterar processer, materialitet och kroppsbaserade aspekter relaterade till slöjdområdet. Artiklarna kan fokusera på bland annat pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och teknologiska sammanhang i formella och informella fysiska och virtuella lärmiljöer.

 • Tidsskrift for ungdomsforskning

  Tidsskrift for ungdomsforskning blir fra og med 2019 gitt ut på Universitetsforlaget som Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. 

 • Tidsskriftet Arkiv

  Tidsskriftet Arkiv er nå lagt ned. Tidsskriftet hadde som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skulel vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserte fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.